Kamila Białkowska-Ismaił

Urodzona w Polsce w 1969, gdzie obecnie pracuje. W latach 1989 -1995 studiowała w Wyższym Moskiewskim Instytucie Sztuki Monumentalno-Dekoracyjnej i Stosowanej. Uzyskała tam dyplom z wyróżnieniem rektorskim w specjalności konserwacja malarstwa monumentalnego i otrzymała kwalifikację artysty konserwatora oraz tytułu naukowy magistra historii sztuki.

W latach 1996-1998 studia doktoranckie w Państwowym Rosyjskim Uniwersytecie humanistycznym w Moskwie na Wydziale Muzeologii. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i ilustracją. W swojej twórczości nie wyznacza jakichkolwiek granic i nie stosuje typowych technologii. Wypracowała własną technikę, łącząc monotypowe odbitki z malarstwem.

Człowiek i prywatne wizje przedmiotów i świata to najchętniej wybierane przez nią tematy prac. Kamila Białkowska-Ismaił od 1999 roku jest członkiem sekcji grafiki Związku Polskich Artystów Plastyków.