Kamila Białkowska-Ismaił 

                           galeria autorska

Strona Główna English Language

      

      Kamila Białkowska-Ismaił

Urodzona w Polsce w 1969, gdzie obecnie pracuje.

W latach 1989 -1995 studiowała w Wyższym Moskiewskim

Instytucie Sztuki Monumentalno-Dekoracyjnej i Stosowanej.

Uzyskała tam dyplom z wyróżnieniem rektorskim

w specjalności konserwacja malarstwa monumentalnego

i otrzymała kwalifikację artysty konserwatora oraz tytułu naukowy

magistra historii sztuki. W latach 1996-1998 studia doktoranckie

w Państwowym Rosyjskim Uniwersytecie humanistycznym w Moskwie

na Wydziale Muzeologii. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem,

grafiką i ilustracją. W swojej twórczości nie wyznacza jakichkolwiek

granic i nie stosuje typowych technologii. Wypracowała własną technikę,

łącząc monotypowe odbitki z malarstwem.

Człowiek i prywatne wizje przedmiotów i świata to najchętniej wybierane

przez nią tematy prac. Kamila Białkowska-Ismaił od 1999 roku

jest członkiem sekcji grafiki Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

 

 

 

© K-Bis Studio